Čoskoro sa budú môcť ďalšie firmy pripojiť do poľsko-slovenského priemyselného technologického klastera

Informujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných konštrukcií, a to prostredníctvom využitia metód merania deformácie pomocou optických vlákien mriežky Bragg.

K spolupráci pozívame všetky poľské aj slovenské firmy, subjekty a inštitúcie so záujmom o zlepšenie bezpečnosti prvkov stavebnej a priemyselnej infraštruktúry, ako sú mosty, priemyselné budovy a sklady.

Ponúkame vám možnosť priameho vyskúšania optických vlákien mriežky Bragg pripojených k riadiacemu zariadeniu na monitorovanie akejkoľvek hrozby indikovanej na vašom zariadení. Všetky firmy, subjekty a orgány, ktoré by chceli rozvíjať túto technológiu vo svojom podnikaní sú vítané do poľsko-slovenskom klastra, ktorý pokračuje vo výskume tejto technológie, ktorý bol zahájený v rámci projektu.

kontakt:
http://www.ptklaster.eu/index.php/sk/kontakt

 

 

 

Výber jazyka

Aktuality

coskoro-sa-budu-moct-dalsie-firmy-pripojit-do-polsko-slovenskeho-priemyselneho-technologickeho-klasteraInformujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných...
nove-publikacie-v-ramci-projektu Nové publikácie v rámci...
zaverecna-videokonferencia-k-projektuDvadsiateho novembra 2013 sa konala sumarizačná videokonferencia k realizácií projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu a...
pozyvame-vas-k-ucasti-na-polsko-slovenskom-priemyselnom-technologickom-klastriAktuálne prebieha nábor firiem so záujmom o účasť v poľsko - slovenskom technologickom klastri, ktorého činnosť bude zameraná na výmenu poznatkov v...
prebiehaju-pripravy-na-vytvorenie-priemyselneho-technologickeho-klastra-na-polsko-slovenskom-pohraniciÚspechom sa skončili prvé dve stretnutia, ktoré sa konali v Žiline a Bielsko-Biala, ktoré boli organizované s úmyslom pozvania prvých partnerov projektu...